Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Pochod za návrat monarchie

Autor: nevime (Ondřej Vavrečka)
Odesláno: 2011-02-01
Nahráno: 2011-01-08
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 110131182827.mp3

Tříkrálový pochod za monarchii začal v sobotu 8. ledna v 14.30 hod u pomníku sv. Václava. Skupina monarchistů se se zpěvem poslední mocnářské hymny Keiserlied, vydala Královskou cestou na Pražský Hrad, kde požadovala defenestraci, nebo alepoň demisi presidenta Václava Klausa, který by dobrovolně předal žezlo panu Ottovi Habsburskému. Závěrem proběhl Tříkrálový večer na Baráčnické rychtě s vyhlášením VII. ročníku Ceny Ferdinanda Dobrotivého. pro doplnění uvádíme český překlad textu původní hymny Rakouska Uherska, jehož autorem je Lorenz Haschka.Země hor, země řek,
Země polí, země katedrál,
Země kladiv, země s nadějnou budoucností!
Tys domovem velkých synů,
Lid nadaný na krásu,|: Oslavované Rakousko :|ovšem demonstranti zpivali text hymny z konce monarchie: Zachovej nám Hospodine
Císaře a naši zem
Dej, ať z víry moc mu plyne
Ať je moudrým vladařem
Hajme věrně trůnu Jeho
Proti nepřátelům všem
Osud trůnu Habsburského
Rakouska je osudem.
Plňme věrně povinnosti
Braňme právo počestně
A když třeba, s ochotností
V boj se dejme statečně
Na paměti věčné mějme
Slávu vojska vítěznou
Jmění, krev i život dejme
Za Císaře, za vlast svou!
Čeho nabyl občan pilný
Vojín zbraní zastávej
Uměním i vědou silný
Duch se vzmáhej, jasně skvěj
Bože račiž přízeň dáti
Naší vlasti milené
Slunce Tvé ať věčně svítí
Na Rakousko blažené.