Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Mariánský pramen v Malé Chuchli

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2023-10-08
Nahráno: 2023-10-08
Práva: Creative Commons Licence

Mariánský pramen nad Malou Chuchlí v Čertově rokli patří údajně k nejsilnějším přirozeným pramenům v Praze. Průtok dosahuje 2,5 litrů za sekundu a voda vytéká na povrch pravdpodobně z větší hloubky, protože se nemění ani vlivem přetrvajícího sucha v posledních letech. Místní krasová voda byla považována za léčivou, protože obsahuje hodně vápníku a hořčíku. Obsah minerálů stačí, aby v korytě potoka pod pramenem sedimentovaly uhličitany do podoby travertinových a pěnovcových lavic. Přímo pod nerezovým výtokem vody býval travertinový, mechem porostlý útvar, vytvořený padající vodou. Samotné místo, kde voda tryská ze Země, se nachází výše. Kousek nad prameništěm je jeskynní kaplička věnovaná Panně Marii. Vstup je zatarasen mříží a pramen je slyšet pod kamenou dlaždicí. Podle hudrobiologů byly v podzemní vodě z zjištěny zvýšené počty koliformních bakterií, které znamenají průsak povrchové vody z terénu nad roklí směrem k Barrandovu a Slivenci.
Z ostatních sledovaných antropogenních kontaminantů (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zde v roce 1994 byly naměřeny zvýšené obsahy trichlorethenu, terachlorethenu a trichlormethanu, pocházející z odmašťovacích přípravků. U ústí pramene jsou hrníčky a pití. Mariánský pramen sloužil do roku 1984 obyvatelům Malé Chuchle jak zdroj pitné vody. Studánka byla v roce 1760 upravena a nad ní je kaplička Panny Marie. Na přelomu 18. a 19. století vznikly v Malé Chuchli lázně. Jan Antonín Josef Scrínci v roce 1760 vodu z pramene prohlásil za léčivou a dr. Fuchs nechal vystavět nedaleko kostela lázeňské budovy. O rozvoj lázní se zasloužil také Theodor Schönfeld, po kterém byly později lázně pojmenovány (Theodorovy lázně). Vodu z pramene si prý nechala vozit také Marie Terezie. Lázně zanikly na konci 19. století, kdy byla zpochybněna léčivost vody. V zahradě bývalého lázeňského hostince kde je dnes Institut vzdělávání a poradenství ČZU byla fontána. Fontána se na místě nacházela ještě v roce 1980, protože publikace Pražské kašny, fontány a okrasné vodní plochy zmiňují tuto fontánu, jako torzo. Podle této publikace byl vodotrysk také na náměstíčku před budovou lázní.

Původ názvu Chuchle bylo staročeské chuchel, .chundel, zámotek z koudele, chuchvalec, chumáč, cucek,...Malý Chuchelec - Klein Kuchlitz...Kuchlice, Chuchlík...Chuchelná, Chuchelník, Chuchle...

nahrávka začíné záznamem od kaple a pokračuje zvukem od stavidla u dolní nádrže nad mlýnem.