Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Jiřičky na Výtoni

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2010-07-11
Nahráno: 2010-07-07
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 100708184550.mp3

Na 150 výročí narození Gustava Mahlera. V posledních letech hnizdí jiřičky na posledním baráku na Rašínově nábřeží v Výtoně. Tramvaje, auta, přes železniční most přejede vlak.Kousek odtud ústí Botič, možná proto je tam dost hmyzu.