Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Máslovickým údolím do prvohor s Radkem Mikulášem

Tagy: geologie voda psi
Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2019-10-29
Nahráno: 2019-06-01
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: droba2.mp3

K výstavě Prach země Dagmar Šubrtové v Libčicích nad Vltavou galerie Uhelný mlýn připravila procházku s Radkem Mikulášem do dob, kdy "živočichové dýchaly metan a amoniak". Procházka vedla na druhý břeh Vltavy, kde v horní části údolí vystupuje na povrch vyvřelina z období paleozoika. Vyvřelinové žíly doprovází magmatické těleso, tzv. dolnovltavský pluton. V dolní části údolí jsme došli po pravé straně do kamenolomu zarostlého vegetací, kde jsou geologické nálezy jako proterozoické sedimenty, droby a břidlice s čočkami buližníku. Geologové místo zvolili za typovou lokalitu středočeského kralupsko - zbraslavského proterozoika. Od ústí Máslovického údolí směrem k Dolánkám se objevují spolu se spility břidlice, obsahující černou grafitickou hmotu a pyrit, což vedlo k mylné domněnce, že by se tu mohla nacházet uhelná sloj, nebo ložisko grafitu.

RNDr. Radek Mikuláš, DSc. vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V Geologickém ústavu AV ČR se zabývá studiem biogenního přepracování hornin, paleobiologií a geomorfologií. Studoval mimo jiné horniny Grónska, Patagonie a Sibiře nebo archeologické objekty starověkého Egypta. Velká část jeho práce se však odehrává v Čechách a na Moravě. Systematicky pozoruje nejen kameny a skály, ale také přírodní led, rostliny ve městech a starých továrnách a výtvarné umění v krajině.