Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

mše u Kapucínů

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2008-07-19
Nahráno: 2008-07-05
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 080705231319.mp3

Mše u kapucínů na Novém Světe, na svátek sv.Cyrila a sv. MetodějeChrám řádu kapucínů nedaleko Pražského hradu je otevřen pro veřejnost jen zřídka a do některých prostor se běžný návštěvník nedostane vůbec. Areál chrámu i kláštera byl založen koncem 16. století za vlády císaře a krále Rudolfa II. Dnes stojí kapucínský klášter v okolí Hradu, v 16. století to byla jen výspa Prahy. Kapucíni hledali nejlevnější parcely a navíc zde mohli pomáhat chudým na periferii města. Stavbu prý neměl rád astronom Tycho de Brahe. Rušil ho údajně zvuk zvonů, které byly příliš hlasité v jeho domečku na Novém Světě.