Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Mše u premonstrátů

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2008-07-14
Nahráno: 2008-06-05
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 080705224342.mp3

Mše na svátek Sv. Cyrila a Metoděje v Basilice Nanebevzetí Panny Marie premonstrátském klášteře na Strahově.