Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

193 - O životě a smrti

Autor: Martin Chudíček (Martin Chudíček)
Odesláno: 2017-11-11
Nahráno: 2016-05-16
Práva: Creative Commons Licence

Útržek náhodného ale přesto důvěrného rozhovoru mezi dvěma ženami zaznamenaný v ranním autobuse po cestě do práce.