Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

tramvaj č.15 magnetický signál

Autor: peter (Peter Cusack)
Odesláno: 2008-08-23
Nahráno: 2008-03-19
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 080821165051.mp3

Elektrické a elektronické technologie nás zahlcují oceánem neslyšitelných a neviditelných radiací a signálů. Poměrně snadno je lze učinit slyšilelnými.