Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Studie pro varhany (Silentium)

Autor: Yiorgis Sakellariou (Yiorgis Sakellariou)
Odesláno: 2016-12-20
Nahráno: 2015-12-09
Práva: Creative Commons Licence

Neupravená nahrávka improvizace na varhany v Chrámu nejsvětějšího Salvátora na Starém Městě. Můj výzkum v Praze se zabýval také zvukem varhan a získaný materiál byl použit pro 50 minutovou kompozici Silentium vydanou v newyorkském nakladatelství Pogus Productions. Nahrávka je jen malou ukázkou z množství nahrávek zvuku varhan, které jsem v Praze pořídil. Varhany v Salvátoru byly postaveny kolem roku 1780, ale jejich stavitel není znám. Použil patrně materiál ze starších varhan ze 17. století. V té době zde stály varhany dvoje, na konci 17. století bylo rozhodnuto o jejich spojení do jednoho nástroje. Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 byl do Klementina přesunut Arcibiskupský seminář, což se zdá být impulzem pro postavení současné podoby nástroje. V dalších letech byl nástroj ještě několikrát opravován, jeho podstata byla ale zachována do dnešní doby a nedávno proběhlo jejich restaurování.

http://www.hisvoice.cz/cz/articles/detail/3276

http://www.pogus.com/21088.html