Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Petr Demetz – Návrat do Prahy

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2010-11-19
Nahráno: 2010-11-15
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 101118132840.mp3

Petr Demetz čte v Galerii Školská 28 úryvek ze své knihy, kde popisuje autorův návrat do města po 40 letech exilu. Peter Demetz je jeden z posledních svědků předválečné Prahy, kde se mísily nejrůznější evropské kultury. Němci, Češi a Židé sdíleli v Praze společné dějiny, které definitivně skončily vstupem hitlerovských vojsk do města na Vltavě. Emeritní profesor na Yale a znalec pražské kultury se v uryvku vrací do roku 1990.