Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Petřínské prameny

Autor: Michal Kindernay (Michal Kindernay)
Odesláno: 2013-01-13
Nahráno: 2013-01-12
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 130113143316.mp3

Petřínský vrch je prošpikován 18 podzemními štolami a nejdelší z nich je dlouhá 365 metrů. Z nitra vrchu vytékají prameny, které ústí na povrchu nebo přímo do štol. Mezi nejkrásnější patří tzv. štola Železitá, ve které najdete i malé jezírko a krápníky přecházející v barvách od zelené do rudé. Na jižní straně je "vodní" domek, kde je slyšet, jak voda s vervou protéká. Malou škvírou se dá protáhnout mikrofon. Je lednové, konečně mrazivé, sobotní odpoledne. Obloha se barví do západu. Doporučuji poslouchat se sluchátky…

Poznámky