Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Magistrát města Prahy

Tagy: interiéry
Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2008-08-08
Nahráno: 2008-07-17
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 080717123635.mp3

Zvuk interiéru jednacích sálů a schodiště budovy Magistrátu hlavního města Prahy na Mariánském náměstí. Do budovy lze docela snadno projít přes vrátnici. Odpoledne 17. července byly všechny místnosti prázdné a pusté. Výzdoba a atmosféra svědčí o zvláštní symbióze původního secesního měšťanského stylu a socialisticky bavorské estetiky 70 let, kdy byla budova (podle všeho) rekonstruována. Vše doplněno dnešní kapitalistickou nedbalou elegancí. V budově pracují a jsou ovlivněni svým prostředím současní radní. Styl architektury nutně ovlivňuje i myšlení a rozhodování magistrátu. Mimo jiné o podpoře určitého typu kultury, kterou v posledních letech zvýhodňuje. index.html>http://www.praha.eu/