Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Šedý pokoj - Prometeul II.

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2010-11-19
Nahráno: 2010-11-10
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 101118115240.mp3

Dvorek v dešti a instalace Roberta Piotrowskeho Prometeul č. 2. Piotrowski ji koncipoval pro Šedý pokoj ve Školské 28. Je to zvuková skulptura se světelnou projekcí:překvapivě křehký a proměnlivý pulzující organismus, reagující na změny v prostoru. Sochu tvoří šest spotřebních elektronických nástrojů, jako jsou třeba kazetový nebo cívkový magnetofon. Ty posílají signál do starých, někdy poškozených reproduktorů. Celek se mění společně s architekturou v sochařskou formu a hudební těleso, hrající partituru definovanou samotnou povahou elektronického obvodu. Dají se naladit na rezonující zpětné vazby, doprovázené minimalistickou světelnou "video projekcí", promítanou přes otvor ve dveřích z jednoduše preparovaného diaprojektoru, který neustále mění zaostření. Frekvence zvuku a konsonance se neustále mění, například podle toho jaká je uvnitř a venku vlhkost vzduchu, kolik lidí je v místnosti a třeba i na co právě myslí.Nahrával jsem pomocí binaurálních mikrofonů pohyb ze dvorku směrem do místnosti.