Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Vodárna Podolí

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2008-08-08
Nahráno: 2008-07-04
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 080705151503.mp3

Vodárna v Podolí je pozoruhodná stavba připomínající starořecký chrám. V podzemním traktu architektury Antonína Engela je slyšet proudící voda, i když je vodárna spuštěna jen několikrát za rok. Nahrávka je součástí připravované relace o podzemních vodách v Praze. Děkujeme za spolupráci panu Jaroslavu Benešovi.Pražské vodovody a kanalizace, a.s.