Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Ramadan v pasáži J.R. Vilímek

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2009-08-02
Nahráno: 2009-07-30
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 090730210727.mp3

V rohu z ulice Opatovické je průchod skrz bývalou budovu nakladatelství Jos. R. Vilímek. Křivolaká pasáž vede do Spálené, je trochu ukryta a o kdo o ní neví, tak do ní nevstoupí. Možná se tam dokonce bojácnější povahy obávají vejít, protože za několika temnými rohy můžou číhat banditi, nebo exhibicionisti. Terén kdysi sousedil s původním pražským ghettem a s územím "opatovických" kladrubských benediktýnů. Obec Opatovice byla kdesi směrem k řece. Naproti byl konvent Trinitářů, ze kterého zůstal kostel Nejsvětější trojice. V roce 1884 ambiciózní vydavatel Humoristických listů pan J.R. Vilímek zakoupil dva domy ve Spálené a Opatovické ulici. První dům ve Spálené 15 přestavěl, na zahradě druhého v Opatovické 20 postavil knihtiskárnu a oběma domy zřídil průchod ze Spálené do Opatovické ulice. Josef Richard Vilímek mladší (1860-1938), vyučený v otcově tiskárně se potom postaral o nakladatelský úspěch. Současnou podobu dostal dům v letech 1928-30. Stavba byla napojena na část průčelí původního Vilímkova domu čp. 20, na jehož nádvoří byly umístěny garáže firmy a na budovu z 80. let 19. století. Se dvěma suterény a moderním technickým vybavením. Tady firma měla vazárnu, tiskárnu, knihárnu, sklady a administraci. Vestibulem, kde v dřevěné dlažbě byla zabudována točna pro snadnou vykládku a nakládku automobilů, byl veden obnovený průchod do Spálené ulice. Kanceláře nakladatelství a redakce časopisů zůstaly v původní nádvorní budově, kterou s bytem nakladatele propojila část s terasou, kde prvorepublikoví literáti slavili svoje rauty. V roce 1949 bylo nakladatelství nadobro zlikvidováno novým režimem. Částečně přestavěné prostory nakladatelství i tiskárny sloužily za socialismu jako centrální distribuce knih, naposledy pod firmou Knižní velkoobchod. Z původního mobilitáře se v budově prý dodnes zachovala dřevěná policová knihovní skříň, která od 80. let 19. století schraňovala rozsáhlou Vilímkovu soukromou knihovnu, protože skříň byla příliš veliká aby ji někdo ukradl. Část bibliofilí si prý nechal odvést bývalý modrý politik Mudr. Miroslav Macek, který se na tunelu údajně podílel. Po samrevoluci vznikla během divoké privatizace podezřelá společnost J. R. Vilímek s. r. o. a po jejím vytunelování koupila budovu roku 1994 liberecká firma NELSON s. r. o. Několik let trvaly realitní spory a budovy i průchodem byly uzavřeny. Dneska je průchod opět přístupný, používaný, sešlý a krásný. Je zde hlavně tajemný stinný dvorek a také Vyšší odborná škola publicistiky. Na Spáleném konci je vedle pasáže alžírský bufet - prodejna potravin Chez Ami. Zde si alžírský majitel pan Amis pouští přes satelit arabskou televizi, právě během nahrávky přímého přenosu tisíců muslimů modlících se okolo Ka'by v Mece. Amis prodává vedle falafelu a musaky také Korán. Odvedle ovšem jako vždy hlučí pivaři v zahradní restauraci U Kotvy, kam chodíval na pivo Bohumil Hrabal.