Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Kolonie havranů v parku v Čakovicích

Autor: alexander (Alexander Honzák)
Odesláno: 2011-06-02
Nahráno: 2011-05-30
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 110530005016.mp3

Vysoké stromy ve starém zámeckém parku v Čakovicích na východ od města hostí jedinou větší pražskou kolonii havranů. Hnízdí tady každoročně okolo sedmdesáti párů havranů polních. Na trávníku lze nasbírat celou náruč černých per z jejich křídel. Podle análů se havrani poprvé usadili v Praze roku 1861, ale už v roce 1866 se je podařilo zahnat. Novější historie hnízdění havranů začala podle ornitologů v roce 1942, kdy zlověstní opeřenci tvrdohlavě založili malou kolonii na Hanspaulce. Přestože byli pronásledovní, stříleni a hnízda jim byla často shazována, udržela se kolonie až do r. 1948. V následujícím roce se objevila nová kolonii na Starém židovském hřbitově na Starém Městě, kde ji s přestávkami nejdeme dodnes. Podle Hanzáka tam v roce 1976 po zásahu hasičů zůstalo pouhých 8 obsazených hnízd. V posledních letech je kolonie chraněna. Netolerance a pronásledování ze strany strany a vlády zřejmě přiměla havrany v 70. letech ke hnízdění i na jiných místech - tak vznikly dočasné malé kolonie například ve dvoře školy v Botičské ulici poblíž Albertova, u nádraží ve Vysočanech, na Klíčově, v Libni u Palmovky. Ojedinělé páry zahnízdily na solitérních stromech, s oblibou na platanech, v Letenských sadech, ve dvorech na Smíchově a na Malé Straně. Havrani migrují a pražské hnízdící kolonie přezimují snad někde ve Francii.