Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

U Salvátora

Autor: Michal Kindernay (Michal Kindernay)
Odesláno: 2016-12-31
Nahráno: 2015-12-09
Práva: Creative Commons Licence

V chrámu u Salvátora v Salvátorské ulici byly ne tak dávno zrekonstruovány jedny z největších mechanických varhan s téměř třemi tisíci píšťalami v České republice. Nahrávka zachycuje jejich testování řeckým hudebníkem Yiorgisem Sakellariou a varhanistkou a grafičkou Pavlou Nešverovou.

Kostel U Salvátora je evangelický kostel zasvěcený Spasiteli (Salvator je latinské označení pro výraz Spasitel). Chrám v manýristickém slohu postavili před 400 lety díky sbírkám v zemích protihabsburského tábora pražští němečtí luteráni po marných pokusech o získání některého z již existujících staroměstských kostelů pro vlastní bohoslužby.