Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Zpěvy v kostele Na Slovanech

Autor: milos (Miloš Vojtěchovský)
Odesláno: 2018-06-12
Nahráno: 2018-06-12
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: emauzyedit.mp3

V hlavní lodi gotického kostela Panny Marie, svatého Jeronýma, Cyrila a Metoděje, Vojtěcha a Prokopa. Pozemek kláštera Emauzy dnes obklopují ulice Na Slovanech, Pod Slovany, Trojická, Vyšehradská a Na Moráni. 4 dívky zpívají, tedy zkouší na vystoupení, další dvě mladší si hrají opodál. V Emauzích se provozovala slovanská liturgie a až do 16. století zde kázání probíhala v ritu "pod obojí". Někde v okolí podle pověsti bývalo nejspíš popravčí místo, protože svůj život zde ukončila třeba knížata Přemysl a Neklan. Bývala tady původně nejspíš skaliska, na kterých byl klášter postaven a podle toho se tu říkalo Na Skalce, což je ostatně místopisné přízvisko barokního kostela svatého Jana Nepomuckého, přes ulici směrem k vinicím a nemocnici Na Albertově. Vedle kláštera směrem k centru je trochu tajemné místo Na Moráni, což prý připomíná posvátný háj se svatyni zasvěcené Moraně - pohanské bohyni smrti. Klášter dostal v roce 1990 zpět řád Benediktínů a pronajímá jeho část Akademii věd ČR, která celý komplex v 50 letech, poté, co Benediktíni byli vyhnáni okupovala.