Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Zpívající tyče a plynoměr

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2016-05-02
Nahráno: 2016-04-29
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: plynoedit.mp3

Hudební nástroj-zvuková socha Luboše Fidlera je několik zavěšených rotujících tyčí, upevněných na soustavě dvou starých dřevěných žebří a trojice ráfků jízdních kol, sloužící jako ovládací mechanismus. Otáčející se tyče se při vzájemném náhodném dotyku rozezní v hliníkových čtvrttónově laděných souzvucích. Co je důležité: rytmickou opakující se pískající figuru obstarává "zpívající" plynoměr, který byl po dobu trvání instalace v Centru současného umění využit jako automatický spoluhráč. Když bylo topení a tedy plynový kotel v provozu, vesele pískal a lomozil, když termostat topení vypnul, byl potichu. V pozadí slyšíte také pískat sochu Tabula rasa od Adama a Ladina Železných a ke konci hrčení tramvaje, projíždějící na třídě Dukelských hrdinů. S díky Galerii Jelení a Centru současného umění v Praze a Festivalu Vs. Interpretation II.