Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Sirény na Petříně

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2008-08-13
Nahráno: 2008-05-11
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 080811175705.mp3

druhá nahrávka zkoušky sirén v Praze. Tentokrát jsme zvolili stráň na Petříně, kde je rozhled na Prahu směrem k Vltavě. Zvuk poplašného systému se prolíná se zvoněním a bohužel i se zvukem motoru rotační kosy. Sejmuto pomocí binaurálního mikrofonu, na který si několikrát usedla moucha. Náhodné setkání bzučení mouchy, vrčení kosy, sirén a zvonů. Před polednem zněla ze zahrady Americké ambasády jakási vojenská dechovka.