Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Sirény, šramoty, šustoty

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2021-02-10
Nahráno: 2011-02-10
Práva: Creative Commons Licence

Před spuštěním sirén v poledne od roku 2002 první středu v měsící varuje 10 minut před blížícím se signálem kdosi mužským hlasem: „Zkouškasirén, zkouškasirén, zkouškasirén. Za několik minut proběhne zkouškasirén! Zkouškasirén zkouškasirén zkouška sirén!“

Kromě češtiny v Praze to říkají také v angličtině, němčině a ruštině. Kde mají k dispozici mluvící sirénu místní informační systém, nebo rozhlas napojený na varovný systém, po ukončení signálu stejný mužský ukončí poplachovou akci: Zkouškasirén zkouškasirén zkouškasirén! Právě proběhla zkouška sirén. Zkouškasirénzkouškasirénzkouškasirén“.

Koláž sestavená z několika terénních nahrávek z roku 2011 je zamýšlena jako skromný příspěvek k projektu orchestru Berg Hudba k siréně a zároveň jako pomyslná poklona, či mrknutí pro Philla Niblocka, který hudební formu leteckého poplachu zkouškasirén praktikuje už od 80 let. Nahrávka zkoušky sirén vznikla někde v Podolí, další použité zvukové plochy pocházejí z Českého musea hudby a Galerie Školská 28.

Často mne napadá, proč pro oznámení nepoužili raději ženský hlas?