Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Parní lokomotiva v Libni

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2013-11-22
Nahráno: 1976-07-18
Práva: Creative Commons Licence

Oblast mezi Palmovkou a Balabenkou je prostoupená zvukem projíždějecích vlaků, které se dneska setkávají na dvou mostech přes ulici Sokolovská a na Žertvách. Dřív vlaky projížděly dokonce přímo na ulici, odděleny závorami.Parní lokomotivy vyjížděly z nádraží Těšnov přes Rohanský ostrov, u Šaldovy ulice přejely železný most přes později zasypaný kanál karlínského přístavu a supěly podle karlínského břehu kolem Invalidovny k Libni dolní nádraží. Koleje jsou dávno pryč, ale cesta, kde byly koleje je naproti Invalidovně dodnes patrná. Po zrušených kolejích se dalo projít z Karlína až na Palmovku. Trať pak z nádraží ulicí Na žertvách na Kotlasce podjela pod viaduktem Turnovsko-kralup­sko-pražské dráhy přes železniční most u Kolčavky a v parkem Podviní se vydala na nádraží Praha-Vysočany aby opustila Prahu směrem Lysá nad Labem. To vše platilo po celé století - od 1873 do 1972, fyzicky ale trať přetrvala až do roku 1984, kdy 14 let sloužila jako vlečka. Do šrotu šlo všechno o dva roky později. Na Palmovce přetínala trať tramvajové koleje a automobilisté i chodci vzpomínají na přejezd se závorami jako na vzrušující situaci. Na fotografii Petra Paula z roku 1963 je lokomotiva míjející šraňky v místě směrem do ulice Vacínovy s výhledem na Kotlasku. Záznamy parních lokomotiv jsou ilustrační.