Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Klacky a prostor ve Višňovce

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2021-12-25
Nahráno: 2020-12-25
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: klacekmix.mp3

Nad Botičem směrem ke Košíku je v Záběhlicích krásně opuštěný sad Višňovka, Nejsou tam jen staré višně a vypadá to tam divočeji než na Boubíně. Věkovité polámané ovocné stromy, jabloně, ořešáky ukryté v hustém porostu náletů, občas zahlédnete plastové tábořiště městských robinsonů. Toto biookolí se jmenuje Trojmezí a je o něj vedena bitva mezi táborem českých developerů, kteří by rádi údolí nad Botičem zastavěli domky pro milionáře a ochránci přírody a starých časů. Těžko říct kdo má navrch.. vlastně lehko říct.. IPR zde vyhlásil jakousi projektovou soutež.

https://iprpraha.cz/uploads/assets/uap_pdf/4_urceni_problemu_k_reseni.pdf

Na stránkách enviweb najdete:

Prostor tzv. Trojmezí (o ploše cca 2,5 km2) představuje přírodně cenné území, ve kterém jsou podle zákona 460/2004 Sb. vyhlášeny přírodní památka "Meandry Botiče" a přírodní park "Hostivař-Záběhlice". Veškeré urbanistické plány pro dořešení tohoto území musí z této skutečnosti vycházet.

Současný stav sadu "Višňovka" je špatný, ovšem celá jeho plocha by měla trvale zůstat zalesněna (osázena stromy). V delším výhledu je možno uvažovat o postupném zmlazování porostu, náhradě ovocných dřevin jinými vhodnými dřevinami (viz dále).

Podle předběžných zjištění jsou v sadech zastoupeny též historické odrůdy ovocných dřevin (součást genofondu). Nutno ověřit odbornou studií a z té dále vycházet!

Vybudování anglického parku v prostoru PP "Hostivař-Záběhlice" a zmlazování dřevin ve "Višňovce" je třeba provádět domácími dřevinami, nikoli nevhodnými exoty. Jako vhodné dřeviny se nám jeví duby, buky, habry, jasany, javory, topoly, lípy, olše, břízy, a pod. Skladbu dřevin před osázením doporučujeme konzultovat s odborníky-dendrology.

Nahrávka je inspirována vzpomínkou na noční procházení divokou Višňovkou během poslouchání klepajících datlů, nebo žluv, nebo možná bezdomovců? Jde o zvukovou partituru zamýšlenou pro možné hudební provedení přímo v sadu, kdy 6 hráčů chodí ťukajíce po sadu. Určitě by to bylo něco pro Orchestr Berg. Nahrávka klepání na klacky vznikla jindy a jinde, jmenovitě na Albertově.