Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Houslista v ulici Ke Hradu

Autor: jirina (Jiřina Drahošová)
Odesláno: 2011-07-02
Nahráno: 2011-06-30
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 110630080737.mp3

Stařík, který tvrdošíjně stává nad ohybem ulice směrem k Hradnímu náměstí