Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Náhlý poryv větru ve větvích

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2019-04-05
Nahráno: 2019-03-28
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: michlerano.mp3

Tiché svítání v Michli, ptáci zpívají a v dáli hučí dálnice, najednou se odněkud přižene poryv větru a pak druhý.