Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Bouřka nad Vršovicemi

Tagy: počasí doma
Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2021-06-30
Nahráno: 2021-06-29
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: bourkaedit.mp3

Letos je díky klimatickým změnám a covidu možné poslouchat různé zvuky, které byly pomalu na vyhynutí. Třeba bouřce a úderům kapek deště na dlažbu a listy stromů.