Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Včely v Toulcově dvoře

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2021-10-20
Nahráno: 2021-10-20
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: toulcuvcely.mp3

Pod Toulcovým dvorem je starý sad s pasoucími se ovcemi a s několika včelími úly. Sad je pozůstatek tzv. Švehlovky (neboli Švehlova sadu), kterou založil „okresní sdružení republikánského dorostu“ roku 1936 a pojmenoval po významném politikovi a hostivařském rodákovi Antonínu Švehlovi. Posledním nájemcem (před znárodněním v roce 1948) byla rodina Františka Toulce. Syn nájemce ing. František Toulec narozený 1925 nejspíš ještě žije. Byl to spolužák mého táty z Vršovického gymnasia. 21. října byl Mezinárodní den stromů a teplotně skoro letní. Mokřady s kuňkami dole v meandrech Botiče jsou skoro vyschlé.

https://www.pametnaroda.cz/en/toulec-frantisek-1925