Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Trunečkův válcový mlýn v Řeporyjích

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2024-05-18
Nahráno: 2024-05-18
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: vlakreporyje.mp3

Podle cesty vedoucí od Řeporyjí směrem do Prokopského údolí míjí chodec ruiny bývalého mlýna a pak kousek dál rozsáhlé ruiny Reisovy cihleny. Tento mlýn na Dalejském potoce je zmiňován nejméně od začátku 18. století a tvořily ho tři budovy, mimo jiné mlýnice, zkrze kterou proudila voda náhonem vyvedeným z koryta potoka. Znamená to, že tehdy musel být potok mnohem silnější, než dnes. Kolem roku 1840 je jako majitel uveden jistý Jan Vavřina. Roku 1888 další majitel Matěj Velán provedl drobné opravy, jako je dozdění cihelného štítu. V první polovině 20. století došlo k větší přestavbě, na místě zůstala pouze mlýnice. Zvětšený dvůr obklopily nové stavby, postavené pravděpodobně z materiálu ze zaniklých objektů. další mlynář Václav Truneček v letech 1907 až 909 provedl modernizaci mlýna a v letech 1910 až 1911 budovy přestavěl na válcový mlýn a nahradil kolo vodní turbínou. V letech 1946 až 1947 byly stáje z 19. století postavěny na obytný dům. Mlýn byl po válce znárodněn, roku 1951 uzavřen a pak využíván ke šrotování a skladování obilí. Areál chátral a dnes z něho jsou rozvaliny. Na štítu jedné z budov při cestě je patrný ve štuku provedený červený název „Válcový mlýn V. Trunečka“. Podle potoka bylo mlýnů několik, asi nejznámější je původně renezanční Horův mlýn, dnes také proměněný v ruinu. Nedaleko Trunečkova mlýna vedou koleje. Směrem ke Slivenci a Ořechu vede dálniční okruh, který je z dálky slyšet v jinak celkem bukolickém ptactvem okrášleném prostředí.