Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

ÚČOV ventilační drone na ostrově

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2024-03-12
Nahráno: 2024-03-12
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: cistirnadron.mp3

Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově čistí přibližně 93 % odpadních vod z městské kanalizace. Jako náhrada za starou čistírnu v nedaleké Bubenči byla uvedena do provozu v letech 1965–1967. Stávající vodní linka je v západní části Císařského ostrova. Čistírna je mechanicko-biologická a vybavena chemickým srážením fosforu. Přitékající odpadní voda je nepřed hrubě předčištěna v lapáku štěrku, v česlích a v lapácích písku. Pak v osmi usazovacích nádržích nastává mechanické předčištění a sedimentace kalů. Usazeniny neboli "primární kal" je ze dna nádržích odčerpán do kalového hospodářství. Mechanicky předčištěná voda pak teče do biologického sektoru, kde je biologicky odstraňován dusík použitím kombinace denitrifikace a nitrifikace a chemicky srážením fosforu. Aktivační nádrž je rozdělena na denitrifikační zóny a nitrifikační zóny s jemnobublinnou aerací. Aktivovaný kal je pak regenerován v regenerační nádrži. Oddělení aktivovaného kalu od vyčištěné odpadní vody probíhá ve 12 kruhových dosazovacích nádržích a přebytečný kal je čerpán do kalového hospodářství a vyčištěná odpadní voda odtéká do Vltavy výpustí směrem do ramena v Troji.
Nahráno na Zoom H2N u ventilačních otvorů na jedné z nízkých budov, stojících nad podzemním traktem.