Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Zvony na Vyšehradě a kos

Autor: peter (Peter Cusack)
Odesláno: 2008-08-23
Nahráno: 2008-05-07
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 080821134125.mp3

Obrázková Praha. Nahráno ze hřbitova Slavín vedle kostela sv. Petra a Pavla na vyšehradském vrchu. do zvonění zvonů zní motor osobního letadal a to harmonicky.