Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Čekárna u lékárny

Autor: Kateřina Konrádová (Kateřina Konrádová)
Odesláno: 2021-02-01
Nahráno: 2021-02-01
Práva: Creative Commons Licence

Nepouštíme víc než 3 lidi dovnitř. Šrumec kolem jedné z letenských lékáren: covid edition. Noční hon na antikoncepci.