Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Ouvej, vosy a cikády u Šeberáku

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2009-09-07
Nahráno: 2009-07-12
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 090905200557.mp3

Letní nedělní odpoledne na Šeberově. Vosa krouží kolem lapací sklenice s pivem, dokud se konečně nenapije osudné tekutiny. Šeberák leží směrem na jih napravo od dálnice, a je součástí několika rybníků směrek ke Kunraticím. Obce Kunratice a Šeberov byly k Praze připojeny až v roce 1968 a rybník si dodnes uchoval mírně vesnický ráz. V zimě se tady dá bruslit, v létě koupat. U vody se scházejí pražští nudisté a ukrývají se po březích mimo placený areál. Vstup do vody je pozvolný, břehy zčásti travnaté, zčásti zavezené pískem. V placené části je bufet a malé nohejbalové hřiště. Vos bylo letos v Praze zatím poměrně málo.