Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

ZEVO Malešice

Autor: lindovsky (Jiří Lindovský)
Odesláno: 2012-12-17
Nahráno: 2012-08-14
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 121216220756.mp3

V malešické spalovně odpadů (ZEVO) jsem slyšel víc zajímavých zvuků, ale kontrolní skříň jeřábů, které vybírají odpadky z betonové jímací jámy a plní jimi kotle, ta hrála!