Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

The Cradle U Kapucínů

Creator: milos (Miloš Vojtěchov...)
Submitted: 2015-01-02
Recorded: 2014-12-31
Licence: Creative Commons Licence
Download: ukapucinu.mp3

The Cradle in Betlehem in the Saint Maria Church of the Capuciners monastery near Loreta. From the testimony of Saint František:
Pán dal mně, bratru Františkovi, abych takto začal konat pokání: neboť když jsem byl v hříších, zdálo se mi příliš trpkým vidět malomocné.
A sám Pán mě přivedl mezi ně a prokázal jsem jim milosrdenství.
A když jsem od nich odcházel, to, co se mi zdálo hořkým, změnilo se mi ve sladkost duše i těla; a pak jsem chvíli otálel a opustil jsem svět.
Pán mi dal v kostelích takovou víru, že jsem se takto jednoduše modlil a říkal: „Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, klaníme se i [směrem] ke všem tvým kostelům na celém světě a chválíme tě, neboť svým svatým křížem jsi vykoupil svět.