Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

The Kettle Sings

Tags: water home
Creator: ludekcertik (Luděk Čertík)
Submitted: 2021-12-01
Recorded: 2021-12-01
Licence: Creative Commons Licence
Download: varna_konev_01.mp3

The kettle sings about overpressure.