Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Midibus from Horní Počernice

Creator: milos (Miloš Vojtěchov...)
Submitted: 2011-03-19
Recorded: 2011-03-03
Licence: Creative Commons Licence
Download: 110316231820.mp3

Cesta novou midibusovou linkou 296 z Horních Počernic přes Kyje a Jahodnici na Sídliště Skalka. Nová linka obslouží oblast starých Chval, bezbariérových domů v Bryksově ulici, okolí Kyjského rybníka, oblast Dolních Počernic severně od železniční tratě a okolí zástavby Hornoměcholupské ulice nad Hostivařskou přehradou.