Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Vyšehrad Carillion

Creator: jirina (Jiřina Drahošová)
Submitted: 2011-03-19
Recorded: 2011-03-16
Licence: Creative Commons Licence
Download: 110316233035.mp3

Celkem je v chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě 20 zvonů, z toho 6 houpajících se a 14 pevných, ozvučených elektromagnetickými kladívky. Všechny houpající se zvony jsou slyšet v sobotu a v neděli, samotné 4 nové zvony, znějící v akordu Salve Regina každý všední den. Zvonkohra se rozeznívá každou celou hodinu od 11 hodin do 21 hodin. Melodie jsou vybrány odlišně pro běžné a pro sváteční dny.