Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

platform at Holešovice station

Creator: tomasp (Tomáš Procházka)
Submitted: 2008-11-28
Recorded: 2008-11-27
Licence: Creative Commons Licence
Download: 081127110357.mp3

platform Holešovice station