Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Peron na nádraží Holešovice

Autor: tomasp (Tomáš Procházka)
Odesláno: 2008-11-28
Nahráno: 2008-11-27
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 081127110357.mp3

Peron Nádraží Holešovice