Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Beránku Boží na Slupi

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2021-01-02
Nahráno: 2020-12-22
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: naslupi.mp3

Mše v kostele Panny Marie Sedmibolestné na Slupi u Alžbětinek.