Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Dívčí Hrady a koňadra

Tagy: ptáci hlasy
Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2021-01-05
Nahráno: 2021-01-01
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: divcihrady.mp3

Sýkorky koňadry si na Nový rok pokřikují na návrší Dívčích hradů a kolem chodí radličané, nebo zlíchovčané, nebo smíchovčané. Kdoví třeba i nějaký jinoničanl, ořechan řeporyjan?. Na Dívčích hradech v zářezu silnice vidíte odkrytý profil s "dvorecko-prokopskými vápenci, bohatou trilobitovou, brachiopodovou, hlavonožcovou a jinou faunou". V zářezu železnice dole pak v zarostlém "výchozu žíla minety a proráží svrchní polohy dvorecko-prokopských vápenců vystupuje. Je to totiž "jediný přístupný výchoz minety prorážející devonský sled v Barrandienu, důležitý důkaz variského stáří minet v Praze a okolí" jak to tedy vidí blahoslavení geologové, fanoušci barrandienu.