Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Blankou

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2015-06-06
Nahráno: 2014-05-10
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: blankaedit.mp3

Znovu Den otevřených dveří tunelu Blanka. V sobotu 4. října 2014 asi 15000 návštěvníků prošlo tunelem a měli k dispozici zástupce dodavatelů stavební i technologické části stavby, dokonce projektanta stavby. Tunel Blanka bude v budoucnosti otevřen nejméně jednou ročně, aby si pražané mohli projít a zažít jednu z nejvelkorysejších a nejdražších staveb financovaných z jejich daní.
Nahrávka: poskytl laskavě Stanislav Abrahám.