Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Café Taussig

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2011-09-28
Nahráno: 2011-09-25
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 110926072102.mp3

Večer v zahradní kavárně Taussing ve Vlašské ulici na Malé straně. Zvony zní ze Strahovského kláštera a z katedrály svatého Víta.