Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Kostel sv. Kosmy a Damiána v Emauzích

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2011-09-17
Nahráno: 2011-09-15
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 110915001558.mp3

Bohoslužby v malém kostele naproti chrámu zajišťuje Pražský Exarchát Řecko-katolické církve, neboli katolíků byzantského obřadu. Liturgie sv. Jana Zlatoústého jsou v neděli od 9 a v úterý a čtvrtek od 17h.