Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Tryzna za utonulé

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2022-11-14
Nahráno: 2022-10-30
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: trzyna.mp3

Každoroční Tryzna za utonulé se konala 31. října na parníku Vltava. Oslava připomíná ty kteří se v roce 2022 v řece utopili. V roce 20221 to bylo nejméně 8 lidí. Oslava je také vzdáním díků řece za obživu. Slavnosti se tradičně účastnil spolek Vltavan a Pražská paroplavební společnost. Vltavani položili k soše Vltavy na Dětském ostrově květiny. Alegorie Vltavy stojí na obelisku nad zdymadlem. Je to bronzová postava nahé dívky s kotvou u nohou a s pruhem látky přehozeným přes paži. Napřažená paže ukazuje k Národnímu divadlu. Pod Vltavou jsou po stranách obelisku reliéfy dalších alegorií přítoků Vltavy. Autorem soch je sochař J.V.Pekárek (1873 – 1930), žák C.Kloučka a J.V.Myslbeka, který vytvořil řadu portrétních bust, soch pro veřejné budovy. Vltavan v Praze je nejstarší profesní spolek založený 11. června 1871 v pražském Podskalí jako „Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavanů“.