Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Kostel sv. Antonína na Strossmayerově náměstí

Autor: jirina (Jiřina Drahošová)
Odesláno: 2012-05-27
Nahráno: 2012-05-21
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 120525001117.mp3

Kostel Sv. Antonína uzavírá širokou Belkrediho třídu, později Obránců míru, nyní Milady Horákové, vedoucí až nahoru na Letnou. Plány na stavbu kostela zasvěceného padovskému světci vytvořil v roce 1906 František Mikš. Základní kámen na pozemku věnovaném velkostatkářem Richterem y Bubnů byl položen a posvěcen pražským arcibiskupem Lvem Skrbenským z Hřiště v roce 1908. K vysvěcení došlo v roce 1914 a architekt nezastíral, že se inspiroval Týnským chrámem čili kostelem Matky Boží pod Týnem na Starém Městě. Kostel měl původně dva zvony, vyrobené firmou Diepold v roce 1916 byly zabaveny a přetaveny k válečným účelům. V roce 1920 byl sem z kostela sv. Klimenta přenesen menší zvon Kliment z dílny mistra Brikciho, datovaný r. 1572. Zvon byl zavěšen do jižní věže, odkud vyzvání dodnes a v roce 2001 prohlásilo Ministerstvo kultury tento zvon za kulturní památku. V r. 1923 byly posvěceny dva nové zvony od firmy Herold a v r. 1926 další velký zvon Antonín; žádný z těchto zvonů nepřežil druhou světovou válku. V severní věži kostela je zavěšen zvon Václav, darovaný americkými krajany v r. 1919 Masarykovi. Jedná se o napodobeninu amerického Zvonu svobody, který je umístěn ve Filadelfii a váží 1200 kg. Za totality byl zvon odvezen z Pražského hradu a léta stál v chrámové předsíni holešovického kostela. Teprve v 80. letech bylo státní správou povoleno, aby byl umístěn do věže kostela. Zvon Václav byl posvěcen na svátek sv. Josefa v roce 1980. Kolem kostela je dobře udržovaná zahrádka.