Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Švábi galerie Futura

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2011-12-21
Nahráno: 2011-12-16
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: 111219002815.mp3

V horní místnosti Centra pro současné umění FUTURA. Galerie je v třípatrovém prostoře v Holečkově ulici na Smíchově. Dům vlastní italský architekt a developer, který také galerii inicioval v roce 2003 a dodnes podporuje. Byly zde prezentovány výstavy řady umělců jak ze zahraničí tak z České republiky. Výstava na téma čas "Za pět minut dvanáct" obsahuje například instalaci Dragany Šapošjevičové, která přiklopila živé šváby pod sklenky od vína.. a nechala je tam napospas času ...aspoň polovina z nich to po dvou týdnech vzdala a leží na zádech. Nakonec byli přežisvší švábi odneseni z humanitárních důvodů a vypuštěni do krajiny, kde patrně díky chladu rychle zahynuli.www.futuraproject.cz