Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Elektřina ve vzduchu

Autor: Michal Kindernay (Michal Kindernay)
Odesláno: 2018-07-10
Nahráno: 2017-07-18
Práva: Creative Commons Licence

Vrátil jsem se z Rumunska a vzpomněl si na magický moment praní za letní bouřky, když jsem se vrátil z Maďarska minulý rok. Dnes není bouřka, obecně a ostatně stejně jako minulé léto ubývá srážek. Zvuky dešťových kapek a hromů v dáli jsou meditativní. Cítím elektřinu ve vzduchu. Opět si říkám, proč současná civilizace nedokáže využít tu kumulovanou energii z nebes a stále si jen bere tu negativní - z fosilních paliv z podzemí, kde je pečlivě ukryta milióny let tak, aby neznečišťovala povrch.