Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Noční déšť na dvoře

Autor: martyna (Martyna Poznańska
)
Odesláno: 2018-08-13
Nahráno: 2018-05-08
Práva: Creative Commons Licence

Nahrávka vznikla v bytě ve Vojtěšské ulici během probdělé májové noci. Akustiku dvorku prozrazují rytmy kapek deště dopadající na dlažbu.

Martyna byla během dubna a května v bytě ve Vojtěšské ulici na rezidenčním pobytu nadace Agosto Foundation.

https://www.martynapoznanska.com/