Zvuky Prahy / Sounds of Prague

terénní nahrávky, zvukové umění, rádio, zvukové procházky
field recordings, sound art, radio, sound walks

Přívoz Baba a Podbaba

Autor: milos (Miloš Vojtěchov...)
Odesláno: 2016-11-09
Nahráno: 2016-11-10
Práva: Creative Commons Licence
Stáhnout: privozed.mp3

Severní linka P 2 je nejvyužívanější pražský přívoz na Vltavě. Spojuje osadu Podbaba u ústí Šáreckého a Lysolajského údolí kudy tečou dva potoky s osadou Podhoří na druhém břehu v Troji. Přívoz byl znovuobnoven v roce 2006 a je kousek pod cípem Císařského ostrova s čističkou a pod ústím Lysolajského potoka. Zvukově místu dominuje železniční ústecká trať a výpadovka k Roztokům. Nejsou skoro slyšet těsně nad hladinou proti proudu letící hejna říčních racků, občas vysoko nad řekou krouží migrujcí kormorán. Babu provozuje společnost Pražské Benátky a je to druhá loď v Praze s bezbariérovým vstupem pro kočárky a vozíčkáře.

Baba, nebo bába znamená v češtině také bohyni, horu, vrch, kopec, pohoří, Nejen v češtině, ale i v jiných slovanských jazycích najdeme spojitost s oblým tvarem vrchu připomínajícím sehnutou postavu. Najdeme i výklady, spojující slovo Baba s něčím dávným, pravěkým, mytologickým a magickým. Případně jde o jev meteorologický - o cumulus -kupovitý tvar bouřkových mraků.